Chính sách bảo hành của Thời trang Sỉ Kim Ánh

  • Sản phẩm bị lỗi + hư do kỹ thuật bên xưởng.
  • Sản phẩm bị giao nhầm mẫu khác hoặc sai số lượng mẫu khi chốt hóa đơn.