Thời trang Kim Ánh cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên thoitrangsikimanh.com

Chính sách bảo mật thanh toán

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch.
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán.
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán dành cho Khách hàng:

  • Không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ, bảo mật thanh toán của khách hàng.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng sử dụng để xác lập giao dịch sẽ không lưu trên hệ thống và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking) chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.